O nás

"Jsem vždycky šťastný, když potkám lidi, kterým jde o věc a ne o to, kdo co vymyslel. Rád kdykoliv spolupracuji s někým, kdo je ochotný se na věci nezištně podílet a vzájemně se obohacovat novými nápady.”

(Viktor Koreis)

 

ARCH FOR PEOPLE, z.s. vznikl za účelem popularizace architektury. Architektury jako fenoménu a kultivovaného vnímání životního prostoru, který se spolupodílí na formování člověka a celé společnosti. ARCH FOR PEOPLE původně vzniklo jako občanské sdružení vzešlé z aktivit organizovaných lidmi okolo internetového časopisu EARCH.CZ (dříve e-architekt.cz). ARCH FOR PEOPLE spolupracuje při organizaci přednášek, diskusí, workshopů, konferencí atd. s veřejnými institucemi, vysokými školami i komerčními subjekty tak, aby tyto akce byly finančně realizovatelné, splnily svůj vzdělávací a popularizační charakter a měly současně i další kulturní přesah.Připravujeme

► ARCHITEKTI CZ v Praze, vol. 2 (9. prosinec 2016)

Poslední setkání ve stylu "Best Of" nadnese nejpalčivější otázky ze všech předchozích debat. Nad odpověďmi si budou lámat hlavu nejlepší z nejlepších: Alena Šrámková, Ladislav Lábus, David Vávra, Josef Pleskot, Stanislav Fiala a Jakub Cigler.Reference

► ARCHITEKTI CZ v Plzni (10. listopad 2016)

V šestém dílu svých cest se Architekti CZ vydali do Plzně, kde se nad tématem "Architekt - experiment nebo jistota?" setkali Martin Rajniš, Tomáš Klanc, Luka Križek, Pavel Nalezený, Radek Vaňáč a Dimitri Nikitin.

 

► ARCHITEKTI CZ v Olomouci (13. říjen 2016)

Páté setkání se odehrálo na Hané, ve městě s bohatou historií, kde se v poslední době objevují výškové stavby, jejichž dopad na tvář města vyvolává obavy. Svůj názor na mrakodrapy v Olomouci přišli vyjádřit historička a památkářka Martina Mertová a architekti Vlado Milunić, Marek Štěpán, Jan Šépka, Szymon Rozwałka a Ondřej Chybík.

 

► ARCHITEKTI CZ v Praze (12. květen 2016)

Květnové setkání v Praze mělo téma "Památky - historismus nebo novotvar?". Z Brna přijeli architekti Petr Hrůša a Marek Štěpán. Prahu reprezentovali Ladislav Lábus, Pavla Melková, Petr Hájek a Norbert Schmidt. Od otázky tzv. fasádismu se debata rozvinula až k temporalitě staveb, rozdílnému názoru na použití materiálů při rekonstruování až po hodnotu architektury v souvislosti s její hodnotou historickou.
Více na: www.ArchitektiCZ.cz

 

► ARCHITEKTI CZ ve Zlíně (11. duben 2016)

Dne 11. dubna se do Zlína sjeli architekti ze všech koutů země - David Vávra z Prahy, z Brna Svatopluk Sládeček, Marek Štěpán a Ondřej Chybík, z Kopřivnice Kamil Mrva a za Zlín nás poctila svou návštěvou Jitka Ressová. Téma "Architektura - tradice a prefabrikace"  se točilo kolem tradiční lidové architektury, prefabrikovaného způsobu výstavby a jejich prolínání až do dnešních dnů.
Více na: www.ArchitektiCZ.cz

 

► ARCHITEKTI CZ v Liberci (1. březen 2016)

V úterý 1. března se v Liberci konala druhá debata Architekti CZ. Svou účastí nás poctili Josef Pleskot, Svatopluk Sládeček, Prokop Tomášek, Tomáš Klanc, dvojice Pavel Nalezený a Radek Vaňáč, kteří vedou ateliér s názvem Raketoplán. Nejmladším pak byl slovenský Brňák Michal Krištof. Téma "Architektura - umění nebo řemeslo?" se rozvinulo až k otázkám prefabrikace, či nutnosti porušit zadání architektonické soutěže.
Více na: www.ArchitektiCZ.cz

 

► ARCHITEKTI CZ v Brně (9. prosince 2015)

V červnu 2015 vyšla kniha Jaroslava Sládečka pod názvem Architekti CZ, která obsahuje 20 rozhovorů s významnými českými architekty a architektkami. V návaznosti na tuto knihu jsme se rozhodli uspořádat roadshow diskusních večerů v různých českých městech za účasti osobností z této knihy. Každé město tak navštíví jiná skupina protagonistů, kteří se budou zamýšlet nad tématy ze svých rozhovorů.

Prvním městem se stalo Brno, kde se ve středu 9. prosince 2015 sešla skupina ve složení: Ivan Ruller, Alena Šrámková, David Vávra, Szymon Rozwałka, Luka Križek a Pavel Nalezený. Na jejich debatu se přišlo podívat téměř 200 diváků.
Více na: www.ArchitektiCZ.cz

 

► MODULARCH 2015

Modularch 2015 byl festival modulární architektury s mezinárodní účastí, který se konal ve dnech 23. - 25. 4. 2015 v Brně. Byl složen z několika souvisejících aktivit - celodenní mezinárodní konference, studentského workshopu a studentské architektonické soutěže. Na konferenci přednášeli jak světově uznávaní architekti se zkušeností s modulární architekturou, tak odborníci z oblasti sociologie, občanští aktivisté i zástupci veřejných institucí. Hlavním hostem a vedoucím studentského workshopu byl chilský architekt Sebastian Irarrazaval. Cílem festivalu bylo vyvolání diskuse nad možnostmi modulární architektury v kontextu využití veřejného prostoru a ve společnosti rezonujících sociálních témat jako je bydlení, školství nebo řešení krizových situací. Modulární architektura je v posledních letech výraznou a progresivní oblastí stavitelství a patří mezi žhavá témata současnosti, neboť především její ekologická a zároveň i ekonomická stránka vzbuzuje čím dál větší zájem ze strany odborníků i veřejnosti. O ten se výrazně zasloužil i český pavilon na EXPO 2015 v Miláně, jež byl také jedním z témat festivalu.
Více na: www.modularch.cz

 

► BETON V ARCHITEKTUŘE 2013 [BvA 2013]
aneb pusťte si beton do svých projektů!

Projekt Beton v Architektuře 2013 [BvA 2013] volně navazoval na předchozí festival ARCH FOR PEOPLE a zúčastnili se jej studenti architektonických škol z České republiky, Slovenské republiky a Polska. Cílem projektu bylo nabídnout atraktivní program mladým studentům architektury formou kombinace workshopu a na něj navazující architektonické soutěže. Tematicky byl projekt zaměřen na architektonické využití betonu jako tradičního a současně progresivního stavebního materiálu, který dokáže obstát i v dnešním světě stále se zpřísňujících ekologických měřítek a tlaku na trvale udržitelnou architekturu a stavitelství. Workshop se konal v Ostravě a jeho zadáním bylo řešení prostoru v těsném sousedství víceúčelové haly Gong a tehdy rozestavěného Vědeckotechnického centra - obě stavby s dílny architekta Josefa Pleskota.
Více na: www.betonvarchitekture.cz

 

► ARCH FOR PEOPLE 2011

Cílem pilotního ročníku festivalu ARCH FOR PEOPLE v roce 2011 byla popularizace použití betonu v architektuře, jež měla za cíl demonstrovat možnosti využití konstrukcí z betonu s ohledem na současné trendy trvale udržitelného rozvoje v architektuře. Stěžejní akcí devítidenního festivalu ARCH FOR PEOPLE byla studentská architektonická soutěž na téma individuálního bydlení CEMEX Betonový dům. Soutěž byla vypsána firmou CEMEX, předním výrobcem betonu a betonových speciálních produktů a byla vypsána v úzké spolupráci s městskou částí Praha Troja, která nabídla k řešení konkrétní lokalitu: Masarykovu čtvrť. Ta byla a stále je v současnosti architektonicky a urbanisticky nevyřešená. Tato lokalita je na vysoce exponovaném místě v Praze a vzbuzuje plamenné diskuze všech zúčastněných stran, jelikož každá z nich má s lokalitou jiné záměry. Architektonická soutěž měla nabídnout jedno z možných řešení. Cílem bylo, navrhnout atraktivní osadu pro individuální bydlení, takovou, jakou svého času byla a stále je architektonicky ceněná osada Baba.Chronologicky

10. 11. 2016 | Šestá diskuse se konala v plzeňském DEPO2015 a na téma Architektura - experiment nebo jistota se rozvinula diskuse především o tom, jak moc je pro povolání architekta důležitá vysoká škola.

13. 10. 2016 | Pátá diskuse se konala v Olomouci - Divadle hudby a měla znovu téma Architektura - historismus nebo novotvar. Hlavně se však mluvilo o mrakodrapech.

12. 5. 2016 | Čtvrtá diskuse proběhla v Praze - Písecké bráně a měla téma Architektura - historismus nebo novotvar.

11. 4. 2016 | Třetí diskuse se odehrála ve Zlíně - Institutu 14|15 a měla téma Architektura - tradice a prefabrikace.

1. 3. 2016 | Proběhla v Malém divadle Liberec naše druhá diskuse Architekti CZ - na téma Architektura - umění nebo řemeslo?

22. 12. 2015 | Valná hromada členů sdružení odsouhlasila nový název a nové stanovy. Odteď jsme ARCH FOR PEOPLE, z.s.

9. 12. 2015 | V přeplněném sále Domu umění města Brna úspěšně proběhla první diskuse Architekti CZ v Brně.

18. 9. 2015 | Začínáme plánovat diskusní "roadshow" Architekti CZ, která by měla navštívit několik českých měst.

23. - 25. 04. 2015 | Proběhl v Brně festival Modularch 2015

15. 07. 2014 | Začínáme plánovat Festival modulární architektury 2015

13. 05. 2013 | Porota určila vítěze soutěže pro účastníky workshopu BvA 2013

23. - 26. 03. 2013 | Pořádáme na Fakultě stavební v Ostravě studentský workshop Beton v architektuře 2013 zakončený konferencí

08. 01. 2013 | Založen transparentní účet vedený u Fio banka, a.s.

20. 12. 2012 | Proběhla ustavující schůze občanského sdružení ARCH FOR PEOPLE o.s.

10. 12. 2012 | Provedena registrace občanského sdružení u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/91192/12-R, IČO 012 82 263Partneři

[A - Z]

A Archtiles, artEcho s.r.o. B BETON TKS, C CEMEX, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o., Construsoft, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká komora architektů,  České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební D Dolní oblast VÍTKOVICE, E EARCH.CZ F FADW, G H HALLA, HP, CH I J K KOMA MODULAR L M N O Odborná rada pro BIM o.s., P Polský institut v Praze, Project&Property, R RECKLI, S Schindler, The Silesian University of Technology - Faculty of architecture, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta, SMART Communication s.r.o., Stavební fórum,Technická univerzita v Liberci - Fakulta umění a architektury, U V Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - Katedra architektonickej tvorby, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, W X Y Z Žatecký pivovarKontakt

Kontaktní osoby

Ing. arch. Jaroslav Sládeček Ing. arch. Petr Vaněk
předseda spolku
mobil 775 600 958
zástupce předsedy spolku
mobil 775 600 956


Sídlo spolku

ARCH FOR PEOPLE, z.s.
budova Fakulty stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice, Czech Republic

info@archforpeople.cz

 


Konec.