O nás

ARCH FOR PEOPLE, z.s. vznikl za účelem popularizace architektury. Architektury jako fenoménu a kultivovaného vnímání životního prostoru, který se spolupodílí na formování člověka a celé společnosti. ARCH FOR PEOPLE původně vzniklo jako občanské sdružení vzešlé z aktivit organizovaných lidmi okolo internetového časopisu EARCH.CZ (dříve e-architekt.cz). ARCH FOR PEOPLE spolupracuje při organizaci přednášek, diskusí, workshopů, konferencí atd. s veřejnými institucemi, vysokými školami i komerčními subjekty tak, aby tyto akce byly finančně realizovatelné, splnily svůj vzdělávací a popularizační charakter a měly současně i další kulturní přesah.Připravujeme

► ARCHITEKTI CZ 2017

Po loňské sérii diskusních setkání bychom rádi navázali v roce 2017 v inovovaném stylu.Reference

► ARCHITEKTI CZ 2016

Série diskusí Architekti CZ vznikla 9. 12. 2015 v návaznosti na vydání stejnojmenné knihy rozhovorů s dvaceti osobnostmi naší architektonické scény napříč generacemi, které zde vysvětlují zdroje svých idejí, popisují své osobní zásady i zkušenosti z praxe. Ve spolupráci se spolkem Arch For People a agenturou artEcho byla tato snaha dále rozvinuta do podoby moderovaných diskusních večerů, jejichž témata vycházela z protipólů - umění nebo řemeslo, experiment nebo jistota, historismus nebo novotvar, tradice nebo prefabrikace. Po roce se v pátek 9. prosince v Písecké bráně v Praze uskutečnilo sedmé setkání, které sérii diskusních večerů završilo. Během celého roku putovaly diskuse po šesti městech naší země – Brně, Liberci, Zlíně, Olomouci, Plzni a Praze. Celkového počtu sedmi debat se účastnilo 26 českých architektů a architektek.
Více na: www.ArchitektiCZ.cz

 

► MODULARCH 2015

Modularch 2015 byl festival modulární architektury s mezinárodní účastí, který se konal ve dnech 23. - 25. 4. 2015 v Brně. Byl složen z několika souvisejících aktivit - celodenní mezinárodní konference, studentského workshopu a studentské architektonické soutěže. Na konferenci přednášeli jak světově uznávaní architekti se zkušeností s modulární architekturou, tak odborníci z oblasti sociologie, občanští aktivisté i zástupci veřejných institucí. Hlavním hostem a vedoucím studentského workshopu byl chilský architekt Sebastian Irarrazaval. Cílem festivalu bylo vyvolání diskuse nad možnostmi modulární architektury v kontextu využití veřejného prostoru a ve společnosti rezonujících sociálních témat jako je bydlení, školství nebo řešení krizových situací. Modulární architektura je v posledních letech výraznou a progresivní oblastí stavitelství a patří mezi žhavá témata současnosti, neboť především její ekologická a zároveň i ekonomická stránka vzbuzuje čím dál větší zájem ze strany odborníků i veřejnosti. O ten se výrazně zasloužil i český pavilon na EXPO 2015 v Miláně, jež byl také jedním z témat festivalu.
Více na: www.modularch.cz

 

► BETON V ARCHITEKTUŘE 2013 [BvA 2013]
aneb pusťte si beton do svých projektů!

Projekt Beton v Architektuře 2013 [BvA 2013] volně navazoval na předchozí festival ARCH FOR PEOPLE a zúčastnili se jej studenti architektonických škol z České republiky, Slovenské republiky a Polska. Cílem projektu bylo nabídnout atraktivní program mladým studentům architektury formou kombinace workshopu a na něj navazující architektonické soutěže. Tematicky byl projekt zaměřen na architektonické využití betonu jako tradičního a současně progresivního stavebního materiálu, který dokáže obstát i v dnešním světě stále se zpřísňujících ekologických měřítek a tlaku na trvale udržitelnou architekturu a stavitelství. Workshop se konal v Ostravě a jeho zadáním bylo řešení prostoru v těsném sousedství víceúčelové haly Gong a tehdy rozestavěného Vědeckotechnického centra - obě stavby s dílny architekta Josefa Pleskota.
Více na: www.betonvarchitekture.cz

 

► ARCH FOR PEOPLE 2011

Cílem pilotního ročníku festivalu ARCH FOR PEOPLE v roce 2011 byla popularizace použití betonu v architektuře, jež měla za cíl demonstrovat možnosti využití konstrukcí z betonu s ohledem na současné trendy trvale udržitelného rozvoje v architektuře. Stěžejní akcí devítidenního festivalu ARCH FOR PEOPLE byla studentská architektonická soutěž na téma individuálního bydlení CEMEX Betonový dům. Soutěž byla vypsána firmou CEMEX, předním výrobcem betonu a betonových speciálních produktů a byla vypsána v úzké spolupráci s městskou částí Praha Troja, která nabídla k řešení konkrétní lokalitu: Masarykovu čtvrť. Ta byla a stále je v současnosti architektonicky a urbanisticky nevyřešená. Tato lokalita je na vysoce exponovaném místě v Praze a vzbuzuje plamenné diskuze všech zúčastněných stran, jelikož každá z nich má s lokalitou jiné záměry. Architektonická soutěž měla nabídnout jedno z možných řešení. Cílem bylo, navrhnout atraktivní osadu pro individuální bydlení, takovou, jakou svého času byla a stále je architektonicky ceněná osada Baba.Chronologicky

19. 12. 2016 | Na valné hromadě členů spolku byl předsedou zvolen Ing. arch. Petr Vaněk.

9. 12. 2016 | Sedmá diskuse Architekti CZ v Praze - Písecké bráně završila celoroční sérii diskusních večerů o architektuře a společnosti.

22. 12. 2015 | Valná hromada členů sdružení odsouhlasila nový název a nové stanovy. Odteď jsme ARCH FOR PEOPLE, z.s.

9. 12. 2015 | První diskuse Architekti CZ v zaplněném sále brněnského Domu umění nás přesvědčila, že o setkání s architekty má veřejnost velký zájem.

18. 9. 2015 | Začínáme plánovat diskusní "roadshow" Architekti CZ, která by měla navštívit několik českých měst.

23. - 25. 04. 2015 | Proběhl v Brně festival Modularch 2015

15. 07. 2014 | Začínáme plánovat Festival modulární architektury 2015

23. - 26. 03. 2013 | Pořádáme na Fakultě stavební v Ostravě studentský workshop Beton v architektuře 2013 zakončený konferencí

08. 01. 2013 | Založen transparentní účet vedený u Fio banka, a.s.

20. 12. 2012 | Proběhla ustavující schůze občanského sdružení ARCH FOR PEOPLE o.s.

10. 12. 2012 | Provedena registrace občanského sdružení u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/91192/12-R, IČO 012 82 263Partneři

[A - Z]

A Archtiles, artEcho s.r.o. B BETON TKS, C CEMEX, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o., Construsoft, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká komora architektů,  České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební D Dolní oblast VÍTKOVICE, E EARCH.CZ F FADW, G H HALLA, HP, CH I J K KOMA MODULAR L M N O Odborná rada pro BIM o.s., P Polský institut v Praze, Project&Property, R RECKLI, S Schindler, The Silesian University of Technology - Faculty of architecture, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta, SMART Communication s.r.o., Stavební fórum,Technická univerzita v Liberci - Fakulta umění a architektury, U V Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - Katedra architektonickej tvorby, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, W X Y Z Žatecký pivovarKontakt

Kontaktní osoby

Ing. arch. Petr Vaněk Ing. arch. Kristýna Šilhánová
předseda spolku
mobil 775 600 956
zástupce předsedy spolku
 


Sídlo spolku

ARCH FOR PEOPLE, z.s.
budova Fakulty stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice, Czech Republic

info@archforpeople.cz

 


Konec.